Diagnostika elektrických a hybridních vozidel Renault
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Použité systémy - speciální řídicí jednotky pro elektrická / hybridní vozidla

  1. BCB - Nabíječka baterií
  2. EVC - elektrické ovládání vozidla
  3. LBC - Li-ion Battery Control
  4. LBC2 - řízení Li-ion baterie 2
  5. PEB - Power Electronic Box

Zvláštní kódování pro elektrická vozidla

Změna modulu
Resetování blokování trakční baterie
Resetování zámku trakční baterie
Spusťte autorizaci z BMS
Spusťte autorizaci z bezpečnosti BMS

Pokrytí v RenCOMu