Počítač s blokováním / odemykáním Renault Airbag
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Pokrytí v RenCOMu