Výměna modulu Porsche - mechatronika
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Kódování provede přizpůsobení bodu skluzu spojky 7-stupňové převodovce DL501. Naučené hodnoty se resetují a provede se nová inicializace tlaku spojky. Po nastavení bodu skluzu spojky proveďte adaptační jízdu.

Předpoklad:
- Zatažená parkovací brzda
- Motor běží na volnoběh
- Páka volicí páky je v poloze P
- Teplota převodového oleje mezi 40 ° C a 60 ° C

Pokrytí v PoCOMu