Systém Porsche - imobilizér
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Viz také Porsche kódování klíčů .

Tato stránka je pouze zástupným symbolem pro budoucí vylepšení PoCOM. Všechny zde popsané funkce jsou v současné době ve fázi alfa.

PoCOM umožňuje změnu DME a WFS kódu ve vybraných ECU. Mohli bychom také být schopni ručně přečíst oba kódy z ECU.

Pokrytí v PoCOMu

Podpora změny kódu Bosch ME7.x DME a WFS: