Porsche - Elektronická parkovací brzda Macan
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Aktivace režimu údržby parkovací brzdy : Předpoklad - Elektromechanická parkovací brzda uvolněna; Vozidlo je zajištěno proti náhodnému rozjetí; Nebyl uložen žádný chybový kód
Deaktivace režimu údržby parkovací brzdy : Předpoklad - Parkovací brzda v režimu údržby; Řadicí páku v poloze P

Pokrytí v PoCOMu