Porsche - konvertibilní vrchol 987/997
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Vymažte kalibrační data
Resetujte počitadlo spouště
Resetujte konvertibilní horní počítadlo

Pokrytí v PoCOMu