Porsche - Bosch EDC17CP14 (3,0 V6 TDI)
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Výměna řídicí jednotky
Reset senzoru diferenčního tlaku resetován
Reset DPF

Pokrytí v PoCOMu