Porsche - KESSY adaptace
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Kódování klíčů
KESSY adaptace
Programování jednotky po výuce
Výuka ECV ECU

Pokrytí v PoCOMu