Peugeot / Citroen - Siemens SID 807 další kódování
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Výměna vysokotlakého čerpadla nebo regulátoru průtoku paliva
Výměna motýlí míchačky EGR
Inicializace ventilu turbíny turbodmychadla 2 (VT2)
Inicializace senzoru průtoku vzduchu
Výměna bloku motoru (bez průtokoměru)
Výměna bloku motoru (průtokoměrem)
Výměna přídavné nádrže
Výměna filtru pevných částic
Plnění aditiva nafty
Inicializace senzoru O2

Pokrytí v PSACOM