Ford TDCi Kódování vstřikovačů Visteon DCU

Všeobecné informace

FCOM dovoluje na vybraných vozidlech Ford se systémem řízení Visteon DCU (viz tabulka níže) kódování vstřikovačů. Procedura zápisu kalibračních čísel vstřikovačů do ECM je velmi snadná:

Formát kódu: 16 hexadecimálních znaků (např. 9C25BB0DA4ECA643)

Postup

  1. Spusťte FCOM a navažte spojení s řídící jednotkou motoru (ECM).
  2. Stiskněte tlačítko “Programování/Kódování jednotky“.
  3. Vyberte volbu “Kódování přizpůsobení vstřikovačů TDCi“
  4. Kalibrační čísla se zapisují pro každý válec/vstřikovač samostatně.

Podporovaná vozidla

Model Modelový rok Motorizace

Zpět na Ford Kódování vstřikovačů TDCi