Ford TDCI Injektorové kódování - Visteon DCU
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Obecná informace

Formát: 16 hexadecimálních znaků (např. 9C25BB0DA4ECA643) individuálně pro každý válec / vstřikovač.

Postup čtení / kódování injektoru je k dispozici na adrese FCOM v řídicí jednotce PCM -> Kódování.

Kryté modely

Modelka Modelové roky Motory