Vzdálené programování - Ford Windstar
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

1995-1998

1. Zapněte zapalování do polohy RUN nebo ACC.

2. Okamžitě přeskočte kolíky v programovacím konektoru umístěném za odkládací schránkou.
Všechny dveře se zamknou a odemknou, aby se potvrdil režim programování.

3. Stiskněte libovolné tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

4. Pokud naprogramujete druhé dálkové ovládání bez klíče, stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovládání.
Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

5. Zapněte zapalování do polohy OFF. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.

1998-2003

1. Během 10 sekund zapněte zapalování z polohy VYPNUTO do polohy RUN, přičemž 8. čas končí
BĚH. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdil režim programování.

2. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují
pro potvrzení programování.

3. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Zámky dveří budou
opakujte cyklus pro potvrzení programování.

4. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.