Vzdálené programování - Ford Transit Connect
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Transit Connect

1. Pro naprogramování nových dálkových ovladačů otočte klíčem zapalování do polohy II čtyřikrát během šesti sekund.

2. Otočte zapalování do polohy 0. Zazní tón, který signalizuje, že je nyní možné dálkové ovladače naprogramovat na deset sekund.

3. Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači. Jako potvrzení zazní tón.

4. Opakujte tento poslední krok pro všechna dálková ovládání, včetně originálu. Nevyjímejte klíč ze zapalování, když stisknete tlačítko na tomto dálkovém ovladači.

5. Zapněte zapalování (poloha II) nebo počkejte deset sekund, aniž byste naprogramovali další dálkové ovládání, aby se programování ukončilo. Pouze dálkové ovladače, které jste právě naprogramovali, jsou nyní schopny zamknout a odemknout vozidlo.