Vzdálené programování - Ford Transit
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Ford Transit

1. Zavřete všechny dveře.

2. Během 10 sekund otočte klíčem zapalování z polohy 0 do II osmkrát.

3. Ujistěte se, že vozidlo zamklo a odemklo dveře.

4. Stiskněte tlačítko dálkového vysílače do 20 sekund a ujistěte se, že vozidlo zamklo a odemklo všechny dveře.

5. Až 20 sekund může programovat další dálkový vysílač.

6. Chcete-li naprogramovat další vzdálené vysílače, opakujte kroky 4 a 5.

7. Otočte klíčkem zapalování do polohy 0 a opusťte programovací režim.

Poznámka: Může být naprogramováno maximálně 4 dálkové vysílače.
Poznámka: Ujistěte se, že je baterie vozidla plně nabitá a poplachový systém proti odcizení není aktivován nebo spuštěn.
Poznámka: Pokud programování skončí bez nových dálkových vysílačů, zůstanou originály zachovány.
Poznámka: Modul alarmu a ochrany proti krádeži automaticky ukončí programovací režim, pokud byly naprogramovány čtyři nové dálkové vysílače nebo pokud nebyly v rámci programovacího režimu 20 sekund naprogramovány žádné nové dálkové vysílače.