Dálkové programování Ford Ford Taurus
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

1993-1995

1. Zapněte zapalování do polohy RUN nebo ACC.

2. Okamžitě přeskočte kolíky v programovacím konektoru umístěném v oblasti čtvrtiny panelu LR (konektor nebude zapojen
do čehokoliv, bude v něm mít dva kolíky, pokud jej musíte vypnout, máte špatný. Ne všechna vozidla
jsou nastaveny z výroby na dálkové ovládání na dálku) Všechny dveře se zamknou a odemknou, aby se potvrdil režim programování.

3. Stiskněte libovolné tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

4. Pokud naprogramujete druhé dálkové ovládání, stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači.
Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

5. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.

1996-1997

1. Zapněte zapalování z polohy OFF do polohy RUN 5krát do 10 sekund, přičemž 5. čas skončí
v RUN. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdil režim programování.

2. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují
pro potvrzení programování.

3. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Zámky dveří budou
opakujte cyklus pro potvrzení programování.

4. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.

1998-2007

1. Během 10 sekund zapněte zapalování z polohy VYPNUTO do polohy RUN, přičemž 8. čas končí
BĚH. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdil režim programování.

2. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují
pro potvrzení programování.

3. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Zámky dveří budou
opakujte cyklus pro potvrzení programování.

4. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.