Vzdálené programování - Ford Scorpio
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

-1995

1. Otočte zapalování čtyřikrát z 0 na I a končte v poloze I. Měl by se ozvat tón.

2. Stiskněte tlačítko Remote Unlock - zazní další tón.

3. Další poznámky lze přidat opakováním kroku 2 do deseti sekund od každého dálkového ovladače.

4. Pro opuštění zapalování na 0 - by měl být vydán další zvukový zvuk.

1996-1998

1. Zapněte zapalování na II, poté zapněte zapalování z II na I a zpět 4krát do 3 sekund.

2. Kontrolka PATS na přístrojové desce by měla svítit.

3. Otočte zapalování na 0. Poté stiskněte tlačítko Unlock a držte jej stisknuté, dokud LED PATS 4krát nezačne blikat (nejprve nový fob, poté starý).

4. Otočte zapalování do polohy II a potom zpět do polohy 0.