Dálkové programování Ford S-MAX
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Ford S-MAX

1. Zasuňte klíč do zapalování.

2. Přepněte klíč z polohy 0 do II a poté zpět do 0krát během šesti sekund.

3. Nechte klíč v poloze 0 a do 10 sekund stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Ozvučení nebo LED dioda obdržíte potvrzení, že programování bylo úspěšné.

Poznámka: V této fázi mohou být naprogramována další dálková ovládání.

4. Stiskněte libovolné tlačítko na každém dalším dálkovém ovladači do 10 sekund od sebe.