Vzdálené programování - Ford Probe
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

1993-1997

1. Zapněte zapalování do polohy RUN nebo ACC.

2. Okamžitě přeskočte kolíky v programovacím konektoru umístěném v pravé zadní části panelu.
Všechny dveře se zamknou a odemknou, aby se potvrdil režim programování.

3. Stiskněte libovolné tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

4. Pokud naprogramujete druhé dálkové ovládání bez klíče, stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovládání.
Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

5. Zapněte zapalování do polohy OFF. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.