Vzdálené programování - Ford Freestyle
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

2005-2006

1. Zavřete všechny dveře a poté otevřete dveře řidiče a stiskněte UNLOCK
tlačítko na panelu dveří řidiče, když jsou dveře otevřené, a zasuňte klíč do zapalování.

2. Přepněte zapalování z polohy VYP do polohy RUN 8krát do 10 sekund pomocí tlačítka
8. čas končící RUN. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování
režim.

3. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači.
Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdilo programování.

4. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači.
Zámky dveří se budou znovu opakovat, aby se potvrdilo programování.

5. Vypněte zapalování.
Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.