Vzdálené programování - Ford Escape
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

2001-

1. Zapněte zapalování z OFF do RUN 8krát do 10 sekund, přičemž 8. čas končí RUN. Dveře
zámky se cyklují, aby se potvrdil režim programování.

2. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklicky potvrdí
programování.

3. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Dveřní zámky budou opět cyklovat
potvrďte programování.

4. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.