Vzdálené programování - Ford Cougar
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Ford Cougar

  1. Aktivace TIL (II) a FRA (0) 4 gang za 6 sekunder.
  2. Med tænding FRA (0), lyzer PATS LED konstant.
  3. Vyzkoušejte si chutnající fjernbetjening po 10 sekunder.
  4. LED blikání je možné.
  5. Yderlige fjernbetjeninger (maks. 4 stk.) Can tilføjes vedl on trykke på en tast indenfor for 10 sekunder.
  6. Programátoři by měli mít přístup k TIL, pokud je detekován nový fjernbetjeninger pro 10 sekunder.

POZNÁMKA: V případě modeláře de første Cougar, var det 3 sekunder istedet for 6, og 20 sekunder istedet for 10.