Vzdálené programování - Ford Contour
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Ford Contour 1995-2000

1. Zapněte zapalování do polohy RUN nebo ACC.

2. Okamžitě přeskočte kolíky v programovacím konektoru umístěném za odkládací schránkou. Klakson bude chirpovat
potvrďte programovací režim.

3. Stiskněte libovolné tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Houkačka bude chirp pro potvrzení programování.

4. Stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Houkačka bude chirp pro potvrzení programování.

5. Vypněte zapalování. houkačka bude chirpovat naposledy, aby indikovala konec programovacího režimu.