Ford Práce s imobilizerovým systémem PATS

Vstřikovací čerpadlo Bosch PSG TDDi

Vstřikovací čerpadlo Lucas EPIC TDDi

PATS

Funkce PATS jsou dostupné z diagnostického menu v nabídce Programování/Kódování jednotky, řídících jednotek PCM, IPC, případně BCM. For users familiar with Ford IDS diagnostics we have included screenshots of Ford IDS for comparison.

Image Unavailable
Image Unavailable

LED indikátor stavu PATS


Zapalování LED Popis
Vypnuté Krátce bliká Stand-by mód, PATS funkční
Zapnuté Svítí 4 vteřiny a zhasne Vložen a identifikován správný klíč
Zapnuté Rychle bliká Nesprávný klíč, anti-scan mód aktivován
Zapnuté Svítí stále Čekání na nakódování klíče

Při aktivním anti-scan módu je nutné vyčkat nejméně 30 vteřin před jakoukoliv PATS operací.

Informace o stavu PATS

Image Unavailable

Zobrazí všechny důležité informace o systému PATS a jeho stavu. Ford IDS neobsahuje tuto funkci.

Autorizace
Informace zda je povolen bezpečnostní přístup či nikoliv (funkce PATSu si přístup samy umí zajistit)

Typ PATSu:

Časový: před kódováním je vyžadováno čekání cca 10 minut

Kódový: vyžaduje zadání INCODE na základě vygenerovaného OUTCODE (příslušný INCODE lze získat na http://www.patscode.com/ nebo pomocí služby Ford ETIS)

Minimální počet klíčů: Min. počet klíčů, které je nutné nakódovat pro správnou funkci PATS.

Počet nakódovaných klíčů: Aktuální počet nakódovaných klíčů (měl by být vyšší nebo roven předchozí hodnotě, jinak je v paměti závad zapsána chyba)

Při kódování je nutné dodržet správný typ transpondéru a minimální počet nakódovaných klíčů.

Získání přístupu k PATS

Image Unavailable

Před jakoukoliv operací s PATS musí FCOM získat přístup k řídící jednotce PATS.
In coding access you see window asking for OUTCODE/INCODE.

Image Unavailable
Image Unavailable

Kódový PATS vygeneruje tzv. OUTCODE, ke kterému je nutné zadat tzv. INCODE, který je závislý na konkrétním vozidle a vygenerovaném OUTCODE.

Odemčení PATS se provádí automaticky před jakoukoli operací. Nemusíte používat funkci PATS kódovaný login. Tato funkce se používá pouze pro testovací účely (k ověření správnosti INCODE) a některých speciálních operací.
Pro každý OUTCODE, který jednotka vygeneruje, musíte získat jedinečný INCODE. Není tedy možné používat při více operacích s PATSem stále jeden a tentýž INCODE.

Příslušný INCODE lze získat na http://www.patscode.com/ nebo pomocí služby Ford ETIS.

Please note that PATSCode.com service doesn't support yet a 2011+ Ford Mondeo/S-Max/Galaxy/Focus and C-Max vehicles that use different system. For such vehicles you need to obtain the INCODE using other source such as Ford ETIS.

Timed PATS starts the countdown automatically. Program cannot speed-up the countdown, it fully depends on the control unit.

Image Unavailable

You can cancel the running countdown by clicking on Cancel button. While FCOM is waiting for control unit to unlock, it communicates with control unit and therefore ignition has to be switched ON.

A dialog waiting for the completion of the operation (programming, clearing, etc.) is displayed afterwards. Operations are described in following chapters.

Then press Cancel button to start coding procedure. If you are changing key, ignition must not be switched off for more than 10 seconds.

Image Unavailable

Vymazání všech klíčů

Vymazání všech přizpůsobených klíčů a přidání 2 nových.

 • Zvolte funkci v nabídce Programování/Kódování jednotky
 • Vyčkejte na získání přístupu (8-23 min) nebo zadejte INCODE (příslušný INCODE lze získat na http://www.patscode.com/ nebo pomocí služby Ford ETIS viz. předchozí kapitola)
 • Jakmile se hlášení změní na informaci „Stiskněte STORNO pro výmaz klíčů…“, je řídicí jednotka připravena provést výmaz a kódování nových klíčů. Stiskněte toto tlačítko.
 • !! Dojde k výmazu VŠECH klíčů !! a je nutné nakódovat nové klíče. Následující postup je určen pro vozy vyžadující min. 2 nakódované klíče.
 • Vypněte zapalování
 • Zapněte zapalování (vyčkejte cca 5 sec.), PATS LED svítí.
 • Vypněte zapalování a vyjměte klíč
 • Vložte další klíč a zapněte zapalování (po cca 5ti vteřinách PATS LED zhasne)
 • Vypněte zapalování a počkejte 60 sec.
 • Zkontrolovat funkcí Informace o stavu PATS zda byl výmaz a kódování nových klíčů provedeno (je-li počet klíčů 0 nebo 1, je nutné nakódovat další klíč(e) procedurou Přidání nového klíče).

Dokud není nakódovaný minimální počet klíčů vyžadovaný PCM, nemusí být povolen start
motoru, navíc bude v paměti závad uložena chyba.

Pokud se vám nepodaří dokončit naprogramování klíčů tímto způsobem, můžete se pokusit po výmazu všech klíčů přidat klíče jeden po druhém pomocí funkce "Přidat nový klíč ".

Přidání nového klíče

 • Zvolte funkci Přidání nového klíče v nabídce Programování/Kódování jednotky (Pozn.: Před připojením k řídící jednotce lze zapnout zapalování již s klíčem určeným k přidání)
 • Vyčkejte na získání přístupu (8-23 min) nebo zadejte INCODE (příslušný INCODE lze získat na http://www.patscode.com/ nebo pomocí služby Ford ETIS viz. kapitola Odemčení PATS)
 • Jakmile se hlášení změní na informaci „Vložte nový klíč a stiskněte STORNO pro nakódování“, vyjměte stávající klíč a vložte klíč určený k nakódování (není-li již vložen). Ujistěte se, že je zapalování zapnuto (doba výměny by neměla překročit 10 sekund)
 • Stiskněte tlačítko Storno
 • Dojde k nakódování nového klíče
 • Zkontrolujte úspěšnost nakódování funkcí Informace o stavu PATS v nabídce Programování/Kódování jednotky

„Párování“ řídících jednotek PATS

U vozidel, která používají více řídících jednotek pro systém PATS (např. PCM a IPC, BCM, RKE nebo SCIL), je třeba, aby řídící jednotky obsahovaly stejná bezpečnostní data vozidla. Pro tento účel FCOM poskytuje funkci „Párování PATS“, která je dostupná v nabídce Programování/Kódování jednotky IPC, BCM, SCIL nebo RKE, mimo jednotku PCM.Funkce je dostupná pouze při kódovaném přístupu k PATS. Párování PATS vyžaduje získání dvou párů INCODE obou řídících jednotek zapojených do systému PATS. Funkce párovaní PATS je nyní dostupná na protokolu UDS.

Podporované systémy PATS více řídících jednotek:

Značka Model PATS ECU #2
Ford Fiesta/Fusion (EU) 2002-
Fiesta/Fusion (EU) 2008- (UDS)
Transit 2006- (UDS)
Transit Connect 2007-
Mondeo/S-Max/Galaxy 2006- (UDS)
Focus/C-Max 2004-2010
Focus/C-Max 2010- (UDS)
Explorer 2006-
F-150 2009-
IPC
IPC
BCM
IPC
BCM
IPC
BCM
IPC
IPC
Mazda 3 2003-2008
CX7
5 2007-
6 2008- (UDS)
IPC
IPC
RKE
IPC

Chybové-kódy PATS

DTC Description
B1213
B10D8-00
Je naprogramováno méně klíčů než řídicí jednotka požaduje. Doprogramujte další klíč(e).
B1232
B2103
B10D5-13
Anténa (kroužek) transceiveru je poškozena. Vyměňte tranceiver.
B1342 Řídicí (ECU) jednotka nebo její EEPROM je poškozena. Vyměňte řídicí jednotku nebo přeprogramujte ručně EEPROM. Vztahuje se k PATS, jen pokud je uložen v motoru.
B1600
B10D7-87
Klíč neobsahuje PATS nebo je poškozený.
B1601
B10D7-51
Prázdný zakódovaný klíč byl detekován (před programováním klíče (v Anti-Scan módu) jej vyjměte na 20s se zapalování)
B1602
B10D7-8F
Částečná detekce zakódovaného klíče.
B1681
B10D9-97
Signál vysílače nebyl detekován.
B2141
B10DA-5
Chybná konfigurace permanentní paměti – Identifikace řídicí jednotka motoru není v PATS.
B2139
U2510
B10DA-61
Nesprávný Identifikátor mezi PCM a PATS (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL). Pravděpodobně není přizpůsobené palivové čerpadlo (na motorech TDDi), panel přístrojů nebo BCM.
B2431
B10D7-05
Selhání programu klíče (vadný klíč nebo vysílač).
U1147
U1262
Komunikační problém SCP (J1850) mezi řídicí jednotkou motoru a PATS (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
U1900
U0100
U2511
B2009
B10DA-96
Komunikační problém CAN (J2284) mezi řídicí jednotkou motoru a PATS (ICM).
P1260 Řídicí jednotka motoru zablokovala vozidlo na příkaz PATS. Získejte znovu chybové kódy z platných řídicích funkcí PATS (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL)
P1622 Řídicí jednotka motoru zablokovala vozidlo v důsledku nesprávné odpovědi na výzvu. Získejte znovu chybové kódy z platných řídicích funkcí PATS
(PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL)
P1602 Řídicí jednotka motoru zablokovala vozidlo v důsledku chybné komunikace s řídicím modulem. Získejte znovu chybové kódy z platných řídicích funkcí PATS (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL)

Problémy, které se netýkají PATS

 • Svítí kontrolka poruchy motoru (MIL). (Prověřte PCM systém)
 • Žádná komunikace s motorem. Motor vždy komunikuje na diagnostické lince bez ohledu na stav PATS. (Prověřte PCM systém)
 • Motor přestane fungovat. Pokud se jednou motor rozběhne, tak ho PATS nemůže zastavit.
 • Problém se vzdáleným přístupem nebo s přístupem bez klíče (Remote Entry/Keyless Entry). PATS je od těchto přístupů plně oddělen.
 • Kontrolka PATS blikne každou druhou sekundu, i když je vypnuté zapalování. Tohle je normální operace k vizuálnímu odrazení zloděje.
 • Kontrolka PATS zůstane svítit po dvě až tři sekundy když se startuje a pak zhasne. Tohle je normální chování PATS s výjimkou vozů LS a Thunderbird.

Typy systému PATS

A&B: Stand Alone Module (PATS)

C: Instrument Cluster
- Virtual Image Cluster (VIC)
- Hybrid Electronic Cluster (HEC)
- Instrument Cluster Module (ICM)

D: Steering Column Ignition Lock Module (SCIL)

E: Powertrain Control Module (PCM)

F: Powertrain Control Module (PCM)

G: Instrument Cluster Module (ICM)

Typy transceiverů (active antennas)

 • malý Ford
 • malý Valeo (pouze transceiver, Ford Galaxy, motor Duratec)
 • velký Valeo (Ford Galaxy 1.9 Tdi VW)

Ostatní články k systému FCOM:
Ford Dodatečná instalace tažného zařízení
Ford Dodatečná instalace tempomatu
Ford Kódování vstřikovačů TDCi
Ford Přizpůsobení palivového čerpadla (FIP)
Ford Reset servisních intervalů
Ford Přizpůsobení dálkových ovladačů
Ford Kódování rozměrů pneumatik
Bosch Diagnostika řídící jednotky čerpadla VP44 PSG