Konfigurace ECU / vozidla Ford v závislosti na zemi
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Tento článek popisuje postupy potřebné k nové konfiguraci vozidla při importu mezi zeměmi s různými standardy. Tento článek je aktualizován, protože shromažďujeme další informace.

Vezměte prosím na vědomí, že zde popsané operace jsou neoficiální, nepodporované a mohou porušovat záruku na vaše auto nebo mít jiné vážné důsledky. Překonfigurování řídicích jednotek z jejich původního stavu může být porušením zákonů vaší země. Všechny zde uvedené informace jsou použity na vaše vlastní riziko, bez jakékoli záruky.

Osvětlení

Typ osvětlení (která světla svítí, na které pozici klíče / spínače) lze obvykle nakonfigurovat v jednotce BCM.

Rádiové frekvence

V modulu APIM je možné konfigurovat rádiové frekvence pomocí dat AS-BUILT (konfigurace musí být přenesena, není znám žádný význam hodnot ASBUILT). Přenos konfigurace APIM přepíná vysokofrekvenční rozsah.