Ford / Mazda - Airbag vyčistil záznam dat o nehodě
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Při aktivaci airbagu jsou v řídicí jednotce RCM registrována data havárie. U vybraných modelů je aktivována také protipožární ochrana v modulu BCM.

Tato funkce se používá k deaktivaci systému požární ochrany a opětovné aktivaci modulu RCM. Jasný záznam dat o havárii musí být proveden v řídicí jednotce RCM a v BCM (je-li k dispozici / je k dispozici v nabídce kódování BCM).

Vezměte prosím na vědomí, že řídicí jednotky RCM obvykle umožňují provádět zúčtování dat havárií pouze kvůli omezeným časům akcelerometr zhoršení.

Pokrytí v FCOM