Reset servisního intervalu FiCOM
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Obecný reset servisního intervalu se provádí v sdruženém přístroji (IPC)

Obecné pokrytí resetování služby ve FiCOMu

Resetování olejové služby

Pokrytí resetování olejové služby ve FiCOMu