Fiat Instalace Použitých Řídících Jednotek

V rámci diagnostické procedury výměny nefunkční nebo poškozené řídící jednotky za jinou (používanou) je nutné provést přenesení konfiguračních dat z původní BCM do nahrazované.

Upozornění: Některé řídící jednotky nepodporují přenos těchto konfiguračních dat.

Příznaky

Pokud není konfigurace v nově instalované jednotce správná, bliká na panelu přístrojů kontrolka "—-".

Ostatní články k systému FiCOM:
Fiat Přizpůsobení klíčů
Fiat Čtení kódu PIN a komponent security
Fiat Úprava kilometrů