Fiat Fire Protection System (Impact Repair)
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

BCM (Body computer) FPS se znovu povolí

Vozidla s normálním spalováním i motorem s elektrickým motorem mají kódování pro opětovné zapnutí elektrického napájení všech součástí vozidla (protipožární systém). Kódování je v BCM (modul řízení těla, počítač těla).

Všechna elektrická vozidla

ECC EVCU a BPCM umožňují několika rutinám kódování (na základě typu nárazu / poruchy) znovu povolit vysokonapěťovou baterii.