Zkouška na volnoběžné otáčky motoru
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Zkouška měří rychlost jednotlivého válce při volnoběhu. Používá se k určení nevyváženosti chodu motoru nebo jiných problémů s motorem.

K provedení zkoušky nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje, není prováděna demontáž součástí motoru. Toto je čistě diagnostický test OBD-II.

Testovací předpoklady

  • Motor ZAPNUTÝ (běží)
  • Motor na volnoběh (pedál plynu není stisknutý)
  • Přenos musí být v neutrální poloze
  • Motor se zahřál na pracovní teplotu

Postup zkoušky:

  • Proveďte test, když je motor ve volnoběhu, test se automaticky zastaví

Jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty otáček válce (min-max během testu)

Pokrytí diagnostickými nástroji SECONS