Denso RFT / R2T (UDS)
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Obecná informace

Delka dat pro jeden vstrikovac je 30 znaku (15 bajtu) hexadecimalního řetězce.

Postup čtení / kódování injektoru je k dispozici na adrese FoCOM v řídicí jednotce PCM -> Kódování.

Kryté modely

Modelka Modelové roky Motory