Bmw Regenerace Filtru Pevnych Castic

Aby bylo možné uskutečnit regeneraci filtru pevných částic, musí být regenerace vynucena požadavkem v řídicí jednotce DDE.
The regeneration is requested in that the consumed fuel since the last regeneration is set to a maximum value in the DDE control unit.

Podmínky regenerace

 • Teplota chladící kapaliny musí být vyšší než 75 °C.
 • Teplota výfukových plynů/ katalyzátoru musí být vyšší než 240 °C.
 • Obsah paliva v nádrži musí dosahovat nejméně 10 litrů.

Optimálních podmínek pro regeneraci DPF při jízdním cyklu dosáhnete, pokud se budete s vozidlem pohybovat po dobu nejméně 20 min konstantní rychlostí přesahující 60Km/hod. Zkušenosti ukázali, že nejlepších výsledků se dosahuje mimo městský provoz.

The current state of any regeneration block, of a regeneration request in the control unit and the regeneration itself can be displayed both in the service function ”Regeneration of particulate filter” and in the DDE diagnosis request at the point ”Regeneration particulate filter”. Moreover, the distance driven since the last regeneration can be read out.

Informace o současném provozním stavu regenerace před nebo po provedeném jízdním cyklu, nebo informace o požadavku na regeneraci od DDE může být zobrazen přímo v servisní funkci "Regenerace filtru pevných částic"…..

Možné stavy regenerace, které mohou být BiCOMem zobrazeny:

 • Regenerace blokována
 • Regenerace povolena
 • Regenerace požadována DDE
 • Regenerace nepožadována

Možné stavy regenerace, které mohou být BiCOMem zobrazeny:

 • Regenerace aktivní
 • Regenerace neaktivní
 • Vzdálenost ujetá od poslední (úspěšné) regenerace v metrech
 • Celková vypočtená zbytková vzdálenost od regenerace v kilometrech (dostupné pouze od DVD47 - pouze na vozidlech s šestiválcovými vznětovými motory).
 • Průměrná spotřeba paliva na 100 km od výměny filtru (dostupné pouze od DVD47 - pouze na vozidlech s šestiválcovými vznětovými motory).
 • Distances driven since the last but one and last but two regenerations in kilometres/ Ujeté vzdálenosti od poslední ….. regenerací v Km (dostupné pouze od DVD47 - pouze na vozidlech s šestiválcovými vznětovými motory).

Poznámky:
V případě, že dojde k předčasnému ukončení regenerace v jejím průběhu, spustí se regenerace v příštím jízdním cyklu, jakmile budou splněny optimální podmínky tj. teplota chladící kapaliny dosáhne nejméně 75 °C a teplota výfukových plynů/katalyzátoru dosáhne nejméně 240 °C.
Pokud se jedná o zanesení vyššího stupně, může dojít k zablokování požadavku o regeneraci krátce po té a regenerace nemusí být DDE uvolněna.
V tomto případě je nutné provést alespoň 30min jízdu konstantní rychlostí optimálně po dálnici.
Následně musí být funkce ”Regenerace filtru pevných částic” spuštěna znovu.

V průběhu již spuštěné fáze samotné regenerace se může stát, že se na obrazovce změní původní hláška "Regenerace aktivní" na "Regenerace neaktivní". S tímto stavem se setkáte pouze při statické regeneraci, tj. pouze u stojícího vozidla. Toto chování programu BimCOM obecně nenaruší celkový průběh regenerace.

BMW Reset servisních intervalů
BMW Výměna akumulátoru (autobaterie)
BMW Přizpůsobení klíčů
BMW DXC Základní nastavení snímače úhlu polohy volantu (pro vozidla X-drive)
BMW Instalace (použitých) řídících jednotek
BMW Výměna řídící jednotky

S radostí přeložil autodiagnostik Pavel Kloc :-)