BMW - Reset senzoru průtoku vzduchu
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Pokrytí v BimCOMu

Vracení naučených hodnot sacího systému do počátečního stavu.

Následující naučené hodnoty se vrátí do výchozího stavu:

  • Mezichladení plnicího vzduchu
  • Pohon sacího potrubí sacího potrubí
  • Senzor hmotnosti vzduchu
  • Chlazení EGR

Toto kódování proveďte také po odstranění netěsností na sacím systému.