Bmw DXC základní nastavení snímače úhlu polohy volantu

Po různých opravách musí být provedeno základní nastavení snímače úhlu polohy volantu. Může se jednat např o postupy seřízení kol nebo kódování/programování řídící jednotky DXC. Nesprávně nastavená adaptace tohoto snímače může rozsvítit varovnou kontrolku DSC, DME/DDE, SRS a 4x4. Ve většině případů se jedná o závadu kvůli které není nutné snímač měnit.

Předpoklady úspěšného dokončení procedury:

 • Vozidlo musí stát na rovném povrchu.
 • Žádný předmět by neměl omezovat pohyb předních kol.
 • Volant musí být ve střední poloze, tak aby byly kola nastavena v přímém směru jízdy.
 • Při proceduře bude spušťěn motor.

Pokud je v paměti jednotky DXC uložen chybový kód 6E3E, postupujte následovně:

 1. Otočte volant do přímé polohy,
 2. Proveďte kódování snímače v LWS
 3. Proveďte kódování snímače v DSC/ABS
 4. Vymažte chyby ve všech řídících jednotkách
 5. Vypněte zapalování a vyčkejte minimálně 1 minutu
 6. Zapněte zapalování a nastartujte motor
 7. Zkontrolujte paměť závad
 8. Pokud je závada odstraněna, není nutný žádný další postup, v opačném případě opakujte postup 3x

Vzhledem k některým problémům v softwaru jednotky, varování DXC stále může být zobrazeno i přes provedené úpravy.

Poznámka: V případě, že snímač úhlu polohy volantu nelze nastavit po třech pokusech, musí být senzor vyměněn.

Ostatní články k systému BimCOM:
BMW Reset servisních intervalů
BMW Výměna akumulátoru (autobaterie)
BMW Přizpůsobení klíčů
BMW Instalace (použitých) řídících jednotek
BMW Regenerace filtru pevných částic
BMW Výměna řídící jednotky

S radostí přeložil autodiagnostik Pavel Kloc :-)