Kalibrace senzoru úhlu řízení BMW - DXC
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Senzor úhlu řízení musí být znovu kalibrován po provedení různých oprav, jako je nastavení kola nebo kódování / programování modulu DXC. Nesprávně kalibrovaný senzor může osvětlovat výstražné kontrolky DSC, DME / DDE, SRS a 4x4. Ve většině případů není nutné vyměňovat snímač úhlu řízení.

Pokud je chybový kód 6E3E uložen v modulu DXC, postupujte podle postupu uvedeného v tomto bulletinu:

  1. Otočte volant do přímé polohy
  2. Proveďte seřízení kódovacího senzoru v LWS
  3. Proveďte seřízení kódovacího senzoru v DSC / ABS
  4. Vymazání závad ve všech ECU
  5. Vypněte zapalování a počkejte minimálně 1 minutu.
  6. Zapněte zapalování a nastartujte motor.
  7. Zkontrolujte paměť poruch.
  8. Pokud je porucha odstraněna, není nutná žádná další akce, jinak postup opakujte až třikrát.

Kvůli některým problémům se softwarem může být varování DXC stále zobrazeno i po provedení úpravy.

POZNÁMKA: Pokud snímač úhlu řízení nelze nastavit po 3 pokusech, musí být snímač vyměněn.

Vozidla