BMW - Výměna baterie
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

Novější vozidla (viz níže uvedený seznam) vyžadují, aby při výměně baterie proběhly speciální diagnostické postupy.

V BimCOMu vyberte ECU „DME / DDE“ -> Kódování -> Registrace náhradní baterie

Pokud měníte typ baterie, použijte možnost „Konfigurace“ v řídicí jednotce CAS.

Pokrytí v BimCOMu